Reeducació

Intervenció en:

  • Trastorns específics del neurodesenvolupament (Dislèxia, Disortografia, Discalcúlia, TDAH, TEA i Discapacitat Intel·lectual)
  • Altes Capacitats (AC)
  • Processos cognitius: llenguatge, memòria, raonament i funcions executives (organització, planificació, inhibició, atenció i concentració).
  • Lectura i escriptura.
  • Habilitats matemàtiques.
  • Tècniques d’estudi.
  • Autoestima i motivació vers l’aprenentatge.