Ortowrite

LECTOESCRITURA, ORTOGRAFIA, LECTURA, GRAMÀTICA I NUMERACIÓ.

Aquest programa possibilita l'aprenentatge inicial de la lectoescriptura a partir dels 5 anys, a més d'afavorir la consolidació d'una escriptura lliure d'errors ortogràfics. Es cobreixen també tots els aspectes gramaticals i la numeració. S'han desenvolupat exercicis específics de lectura per millorar la comprensió lectora. Està organitzat per nivells, abastant des dels primers cursos fins a l'edat adulta.