Avaluació diagnòstica

Administració de proves i tests estandarditzats per conèixer el perfil neuropsicològic i identificar possibles condicions i/o trastorns del neurodesenvolupament (TEA, TDAH, discapacitat intel•lectual, AC, TDL, Dislèxia, Disortografia, Discalcúlia...).