Assessorament familiar

Aclarir dubtes, assessorar i donar pautes a la família respecte al desenvolupament i competència del nen/a o adolescent en diferents àmbits de la seva vida (aprenentatge, intel•ligència, relació amb els iguals, comportament a casa i a l’escola, acceptació de normes i límits, gestió de les emocions...).